Tue. April 5 2022 at Parade Ground #2

Hitmen (12) vs. Beacon (5)