Sam Levine – Class of 2022

#3
Sam Levine – 2B
Freshman  •  Bats/Throws: R/R
Varsity
#2
Sam Levine – SS
Sophomore  •  Bats/Throws: R/R
Varsity
#2
Sam Levine* – P/SS
Junior  •  Bats/Throws: R/R
Varsity
#2
Sam Levine* – P/SS
Senior  •  Bats/Throws: R/R
Varsity